CHEF AGENCY HOTLINE: +386 31 328 186

Impresszum

A cég neve:
CHEF AGENCY, Albert Voglar, s.p.
Tulajdonos: Albert Voglar
Cím: Podljubelj 45
Irányítószám / helység: 4290 Trzic, Slowenien

Adószám: SI59225904

Telefon (DE): +49 176 4191 8862
Telefon (SLO): +386 31 128 186
E-mail: office@chefagency.eu

 

Felelősség kizárása

1. Az online ajánlat tartalma. A szerző fenntartja magának a jogot, hogy nem vállal felelősséget a szolgáltatott információk aktualitásáért, helyességéért, teljességéért vagy minőségéért. A szerző nem vállal semmiféle felelősséget anyagi vagy immateriális károkért, melyek az itt rendelkezésre bocsájtott információk használata, nem használata folytán ill. hibás vagy nem teljeskörű információk használata következtében keletkeznek, amennyiben a szerző nem követett el bizonyíthatóan szándékos vagy súlyos, gondatlan hibát.
Valamennyi ajánlat ingyenes és nem kötelező érvényű. A szerző kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa, módosítsa vagy törölje az oldal egyes részeit vagy a teljes ajánlatot, illetve a közzétételt ideiglenesen vagy véglegesen megszüntesse.

2. Ajánlások és linkek A szerző felelősségi körén kívül eső, külső internet oldalakra ("linkek") történő közvetlen vagy közvetett hivatkozások esetén a felelősség kötelezettsége csak abban az esetben léphet hatályba, amennyiben a szerző ismerte a tartalmat és általa műszakilag lehetséges és ésszerű lenne megakadályozni az esetleges jogellenes tartalom felhasználást. A szerző kifejezetten kijelenti, hogy a hivatkozás időpontjában az összekapcsolandó oldalakon illegális tartalom nem volt felismerhető.
A szerzőnek nincs hatása a linkek / kapcsolt oldalak aktuális és jövőbeli tervezésére, tartalmára vagy eredetére. Ezért kifejezetten elhatárolja magát az összes kapcsolt oldal azon tartalmától, amelyeket a kapcsolat létrehozata után megváltoztattak. Ez a kijelentés az internet oldalon található összes linkre és hivatkozásra, valamint a szerzői vendégkönyvbe, vitafórumokra és e-mail listákra vonatkozó idegen bejegyzésekre vonatkozik. Illegális, helytelen vagy hiányos tartalmú információkért és különösen az ilyen információk felhasználásából vagy nem használatukból eredő károkért való felelősség kizárólag a hivatkozott webhely szolgáltatóját terheli, és nem azt a személyt, aki erre a közzétételre hivatkozik.

3. Szerzői és jelölési jog A szerző törekszik arra, hogy tiszteletben tartja a szerzői jogokat a felhasznált grafikák, hangfájlok, videoklipek és szövegek terén, használja a saját grafikáit, hangfájlokat, videofelvételeket és szövegeket és engedélyhez nem kötött grafikákat, hangfájlokat, videoklipeket és szövegeket is igénybe vesz. Az internet ajánlaton feltüntetett és esetleg harmadik fél által védett valamennyi márkanév és védjegy korlátozás nélkül érvényes az érvényben lévő védjegyjog és az adott bejegyzett tulajdonosok tulajdonjoga szerint. A puszta elnevezés nem vezet arra a következtetésre, hogy a márkaneveket nem védi harmadik felek jogai! A szerző által létrehozott közzétett tárgyak szerzői jogai kizárólag az oldalak szerzőinél maradnak. Az ilyen grafikák, hangdokumentumok, videofelvételek és szövegek más elektronikus vagy nyomtatott kiadványokban történő sokszorosítása vagy használata nem engedélyezett a szerző kifejezett hozzájárulása nélkül.

4. Adatvédelem Ha az internet oldalon személyes vagy üzleti adatok (e-mail címek, nevek, címek) beírása lehetséges, a felhasználó ezeket az adatokat önként adja meg. A felkínált szolgáltatások igénybevétele és fizetése - amennyire lehetséges és ésszerű - anélkül is engedélyezett, hogy ilyen adatok rendelkezésre állnának, illetve anonimizált adatok vagy álnév megadásával is lehetséges.

5. E felelősség kizárásának jogi érvényessége Ez a felelősség kizárása az internet ajánlat azon részének tekintendő, amelyről erre az oldalra hivatkozás történt. Ha e szöveg részei vagy egyes kifejezései az érvényben lévő jogszabálynak nem, már nem vagy nem teljes mértékben felelnek meg, a többi rész tartalmát vagy érvényességét ez a tény nem befolyásolja.

 

 

CHEF AGENCY HOTLINE:
+386 31 328 186

Telefon (SLO): +386 31 328 186

Telefon (DE): +49 176 4191 8862

Email: office@chefagency.eu

•••