CHEF AGENCY HOTLINE: +386 31 328 186

Általános feltételek - Chefagency, Albert Voglar, s.p.


§ 1 A szerződés tárgya, a szolgáltatások köre

(1) Ezen szerződési feltételek tárgya a gasztronómiai szolgáltatások nyújtása.

(2) A szerződéskötést megelőzően az ügyfél ellenőrizte, hogy az általa kért szolgáltatások köre teljes mértékben és végérvényesen az ígényeinek megfelel.

(3) A szolgáltatások terjedelmét, típusát és minőségét a mindkét fél által aláírt szerződés vagy az általam visszaigazolt megrendelés határozza meg, egyébként az ajánlatom. Egyéb részletek vagy követelmények csak akkor válnak a szerződés részévé, ha a szerződő felek írásban megállapodnak, vagy én írásban visszaigazoltam. A szolgáltatások körének későbbi módosításához írásbeli megegyezés vagy az én írásbeli visszaigazolásom szükséges.

(4) Az e-mailben kötött szerződések jogilag kötelező erejűek.


§ 2 Fizetési módok

(1) A megbízóval megállapodott árak érvényesek plusz a mindenkor érvényes áfa. Az óradíjat az ügyféllel írásban egyénileg alkudják ki a megbízás jellege és mértéke szerint. Amennyiben éjszakai tartózkodás szükséges, ezeket is egyénileg írásban szerződésben kell meghatározni.

(2) A fenti árak a hét minden napján érvényesek. A hétvégén nincsenek pótdíjak, ha ez a megrendelés része, módosítása az írásos formát ígényli.

(3) A számlázás alapja a Chef Agency, Albert Voglar, s.p. által írt és a megbízó vagy egy felelős személy által naponta aláírt óra igazolás.

(4) A megállapodás szerinti javadalmazás a szolgáltatásnyújtás és a számla megbizó általi kézhezvétele után levonás nélkül esedékes és készpénzben fizethető. Egy hétnél hosszabb időtartamú megrendelés esetén hetenkénti időközi elszámolás tőrténik.

E rendelkezéstől eltérve a cég Chef Agency, Albert Voglar, s.p. a rendszeres ügyfelek, hatóságok stb. esetében más fizetési mód (pl. számlázás utáni fizetés) lehetőségét fenntartja.

(5) Egy éjszakai tartózkodást igénylő megbízás esetén éjszakai szállást, ételt és parkolóhelyet biztosít a megrendelő az ügyfél számára.


§ 3 Visszavonás és felelősség

(1) A megrendelő általi megrendelések törlése vagy visszavonása esetén a már felmerült költségek illetve a rövid idejű munkaidőkiesésből eredő veszteségre átalányösszegű visszatérítés és lemondási díjak kerülnek számlázásra.

Visszavonásra és törlésre a következő határidők és feltételek vonatkoznak:

A szerződésben meghatározott munkakezdés előtti 15 napig nem számolunk fel lemondási díjat.
A megrendelés későbbi törlése esetén a következő határidők és lemondási díjak érvényesek:

a szerződés szerinti munkakezdés előtt 8-14 nappal a jutalék 35% -a
a szerződés szerinti munkakezdés előtt 4-7 nappal a jutalék 65% -a
a szerződés szerinti munkakezdés előtt 1-3 nappal a jutalék 85% -a

Abban az esetban, ha a megrendelő a megadott megbízását a szerződés szerinti munkakezdést megelőző 24 órán belül vagy a munka megkezdése után törli vagy visszavonja, a megbízó köteles a teljes megállapodás szerinti jutalékot megfizetni.

Ha a Chef Agency, Albert Voglar,s.p. vezette cégre vagy az általa közvetített szabad munkavállalóra ebben az időben nincs szükség, az elszámolás ennek ellenére a megegyezés szerinti feltételek szerint történik.

(2) A visszavonási vagy lemondási díj meghatározásához a szerződés szerinti érték csak az óradíjon alapuló rendelési arány, és nem az esetleges mellékköltségek.

(3) Ha a Chef Agency, Albert Voglar által vezette cég olyan okok miatt, amelyekért személyesen nem felelős (pl. betegség vagy elhárithatatlan erőhatalom-vis maior-), a megbízást nem tudja teljesíteni, a megbízó nem követelhet kártérítést.

(4) Chef Agency, Albert Voglar, s.p. által vezette cég kizárja a felelősséget gondatlan károkozásért amennyiben ezek nem jelentős szerződés szerinti kötelezettséget, kárt érintenek melyek az élet, a testi épség vagy egészség sérüléséből erednek. Érvényes felelősségbiztosítást kérésre felmutatunk.

(5) Mindkét fél egyetért abban, hogy a bérelhető szakácsok valamint szakemberek, akiket a Chef Agency, Albert Voglar s.p. vezette cég az ügyfél felé közvetített nem rendelhetőek meg közvetlenül. Jogsértés esetén a Chef Agency, Albert Voglar vezette cégnek jogában áll elcsábított személyenként 5.ooo,oo euró kártérítést követelni.

(6) Továbbiakban a közvetített dolgozó munkájának minőségéért, munkájának módjáért, teherbírásáért és megbízhatóságáért garanciát nem vállalunk. A szabad munkavállaló vagy más harmadik személyek által bejelentett kártérítési ígények és egyéb követelések kizárásra kerülnek.


§ 4 Megszakíthatósági záradék

Amennyiben jelen szerződés egyes rendelkezései érvénytelenek vagy kivitelezhetetlenek, vagy a szerződés megkötése után érvénytelenek vagy végrehajthatatlanok lennének, a szerződés többi része érvényben marad.
A hatástalan vagy kivitelezhetetlen rendelkezés helyébe az a hatékony és megvalósítható szabály lépjen, amelyik hatása a szerződő felek gazdasági célkitüzéseihez a legközelebb állnak, melyeket a hatástalan vagy kivitelezhetetlen rendelkezésben követtek. A fenti rendelkezések értelemszerűen abban az esetben alkalmazandók, ha a szerződés hiányosnak bizonyul.

 

a szerződés szerinti munkakezdés előtt 8-14 nappal a jutalék 35% -a
a szerződés szerinti munkakezdés előtt 4-7 nappal a jutalék 65% -a
a szerződés szerinti munkakezdés előtt 1-3 nappal a jutalék 85% -a

Abban az esetban, ha a megrendelő a megadott megbízását a szerződés szerinti munkakezdést megelőző 24 órán belül vagy a munka megkezdése után törli vagy visszavonja, a megbízó köteles a teljes megállapodás szerinti jutalékot megfizetni.


§ 4 Megszakíthatósági záradék

Amennyiben jelen szerződés egyes rendelkezései érvénytelenek vagy kivitelezhetetlenek, vagy a szerződés megkötése után érvénytelenek vagy végrehajthatatlanok lennének, a szerződés többi része érvényben marad.
A hatástalan vagy kivitelezhetetlen rendelkezés helyébe az a hatékony és megvalósítható szabály lépjen, amelyik hatása a szerződő felek gazdasági célkitüzéseihez a legközelebb állnak, melyeket a hatástalan vagy kivitelezhetetlen rendelkezésben követtek. A fenti rendelkezések értelemszerűen abban az esetben alkalmazandók, ha a szerződés hiányosnak bizonyul.

 

CHEF AGENCY HOTLINE:
+386 31 328 186

Telefon (SLO): +386 31 328 186

Telefon (DE): +49 176 4191 8862

Email: office@chefagency.eu

•••